Η AFS Greece & Cyprus δεσμεύεται να τηρεί της παρακάτω αρχές:

  1. Ταχύτητα: Η καταγγελία σας θα αναγνωστεί εντός επτά ημερών. Μια λεπτομερής απάντηση θα δοθεί σ’ εσάς εντός τεσσάρων εβδομάδων. Εάν δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε εντός τεσσάρων εβδομάδων, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους της καθυστέρησης και την αναμενόμενη ημερομηνία απάντησης
  2. Αντικειμενικότητα: Η καταγγελία σας θα εξεταστεί από έναν εθελοντή ή μέλος του προσωπικού που δεν εμπλέκεται στην κατάσταση για την οποία υποβάλετε τo παράπονό σας
  3. Εχεμύθεια: Η ιδιωτική ζωή όλων των εμπλεκομένων και το απόρρητο της καταγγελίας σας θα γίνουν σεβαστά στο μέτρο του δυνατού
  4. Ανταπόκριση: Θα σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουμε να διερευνήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα θέματα που θίγονται στην καταγγελία σας
  5. Ευκολία: Μπορείτε να υποβάλετε το παράπονό σας προφορικά ή γραπτά, αυτοπροσώπως, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν υποβάλετε προφορικό παράπονο, θα το καταγράψουμε γραπτώς και θα σας δώσουμε βεβαίωση για το αρχείο σας

Πώς μπορείτε να υποβάλετε ένα παράπονο: 

  • Σ’ έναν εθελοντή της AFS
  • Στέλνοντας email στο [email protected]

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Γενικό Σύμβουλο της AFS Intercultural Programs, Inc. στη διεύθυνση [email protected] ή με επιστολή προς τον Γενικό Σύμβουλο της AFS International, 71 West 23d St., Sixth floor, New York, NY 10010 USA.

× Πώς μπορώ να βοηθήσω;